سرویس پهنای باند اینترنت (Wireless)

سرویس پهنای باند اینترنت از جمله مسائلی می باشد که نیاز اکثر سازمان ها برای ارتباط با شبکه جهانی اینترنت و همچنین ذخیره داده ها و اطلاعات مورد نیازشان در این فضا بوده و بستری برای ایجاد تجارت آنلاین تلقی می شود. شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی به عنوان  دارنده پروانه سرکو SERVCO در شمال شرق کشور، افتخار دارد تا این سرویس را بصورت اختصاصی یا اشتراکی به تمامی سازمان ها، ادارات و مجموعه های دولتی و خصوصی ارائه نماید. یکی از مزیت های خدمات سرویس پهنای باند اینترنت این شرکت، ارائه پهنای باند بربستر وایرلس ( شبکه بی سیم ) می باشد که این قابلیت برای مشترکینی که به لحاظ مسافتی خارج از محدوده خدمات اینترنت برپایه فیبرنوری و کابلی بوده و یا درصورت داشتن سرویس مذکور بر بستر کابلی خدمت قابل قبولی دریافت نمی کنند.

مجموعه هایی که کیفیت سرعت و میزان پهنای باند اینترنت برای آنها در اولویت می باشد، می توانند از سرویس های پهنای باند اختصاصی این شرکت استفاده نمایند، این سرویس برای کسب و کارها و افرادی مناسب است که نباید در استفاده از اینترنت دچار نوسان سرعت باشند، در واقع اینگونه پهنای باند، اینترنتی است که مشترکین در هر لحظه از دوره مصرف خود می توانند از 100% ظرفیت سرعت اینترنت خریداری شده خود استفاده نموده و مصرف سایر کاربران شرکت فاوارضوی بر سرعت سرویس پهنای باند اختصاصی آنها کوچکترین تاثیری نخواهد داشت.

اینترنت شرکت فاوا رضوی

اینترنت

تا 20 مگابیت اشتراکی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 2400000 سالانه
 • 2400 گیگابایت داخلی
 • 1200 گیگابایت بین الملل
 • سرعت از 2 تا 20 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی سرویس 24 ساعته
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری

تا 30 مگابیت اشتراکی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 3000000 سالانه
 • 3000 گیگابایت داخلی
 • 15000 گیگابایت بین الملل
 • سرعت از ۳ تا 30 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی سرویس 24 ساعته
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری
آیتم پیشنهادی

تا 50 مگابیت اشتراکی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 3600000 سالانه
 • 3600 گیگابایت داخلی
 • 1800 گیگابایت بین الملل
 • سرعت از 5 تا 50 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی سرویس 24 ساعته
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​

تا 70 مگابیت اشتراکی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 4200000 سالانه
 • 4200 گیگابایت داخلی
 • 2100 گیگابایت بین الملل
 • سرعت از ۷ تا 70 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی سرویس 24 ساعته
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​

اینترنت سازمانی

تا 20 مگابیت سازمانی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 6000000 سالانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت از 4 تا 20 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری

تا 30 مگابیت سازمانی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 9000000 سالانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت از 6 تا 30 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری

تا 50 مگابیت سازمانی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 15000000 سالانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت از 10 تا 50 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​
آیتم پیشنهادی

تا 70 مگابیت سازمانی

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 21000000 سالانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت از 14 تا 70 مگابیت در ثانیه
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​

اینترنت بدون محدودیت

اختصاصی 5 مگابیت

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 522000 ماهانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت کاملا اختصاصی 5 مگابیت
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری

اختصاصی 10 مگابیت

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 1044000 ماهانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت کاملا اختصاصی 10 مگابیت
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری

اختصاصی 30 مگابیت

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 3132000 ماهانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت کاملا اختصاصی 30 مگابیت
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​
آیتم پیشنهادی

اختصاصی 40 مگابیت

اینترنت پرسرعت بر پایه تکنولوژی بیسیم
تومان 4176000 ماهانه
 • بدون محدودیت حجمی و دانلود
 • سرعت کاملا اختصاصی 40 مگابیت
 • پشتیبانی 24 ساعته و همه روزه
 • پشتیبانی رایگان لینک و رادیو ها​​​
 • اتصال سریع با حداکثر پایداری
 • امکان راه اندازی امنیت ابری​