شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی (سهامی خاص) عطف به مصوبه دوم جلسه 237 هیئت مدیره محترم، یک واحد آپارتمان خود را با کاربری اداری و نوساز در برج اداری پاژ واقع در مشهد ، بلوار فردوسی، میدان جانباز، پاژ 2، طبقه 8 واحد E6 به مساحت تقریبی 88 مترمربع را از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت شرکت به آدرس https://rict.co.ir با ثبت نام اولیه اسناد و مدارک شرکت در مزایده را دریافت نمایند همچنین بمنظور رفاه متقاضیان امکان بازدید مجازی از موضوع مزایده در سایت فراهم است. شرکت کنندگان در مزایده حداکثر تا ۱۷ خرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آن به آدرس مشهد، خیابان شهید چمران، نبش چمران 7 ساختمان 149 دبیرخانه فروش با کد پستی 9137688784 بر روی پاکت قید شود جهت مزایده از طریق پست یا حضوری یا پست، پیشنهاد خرید خود را ارسال نمایند.

زمان و تاریخ گشایش پاکتها روز سه شنبه 18 خرداد ماه ساعت 11 در محل دفتر مرکزی شرکت است و شرکت کنندگان میتوانند از طریق آدرس مجازی که برای آنان ارسال میشود در جلسه مجازی حضور یابند.